/SQL/End mysql command

End mysql command

Quit mysql

1

End mysql command

0
ShareSimilar codes
Share